Pts

1 2 3 4 5
Alexey Yanshaev 5 11 7 11 5
Viktor Ivanov 11 8 11 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Viktor Ivanov
 • Game 1 Race to 5 - Viktor Ivanov
 • Game 1 Race to 7 - Viktor Ivanov
 • Game 1 Race to 9 - Viktor Ivanov
 • Game 1 - Viktor Ivanov won 5-11
 • Score After Game 1 - 5-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksei Yanshaev
 • Game 2 Race to 5 - Viktor Ivanov
 • Game 2 Race to 7 - Viktor Ivanov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksei Yanshaev
 • Game 2 - Aleksei Yanshaev won 11-8
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Aleksei Yanshaev
 • Game 3 Race to 5 - Aleksei Yanshaev
 • Game 3 Race to 7 - Aleksei Yanshaev
 • Game 3 Race to 9 - Viktor Ivanov
 • Game 3 - Viktor Ivanov won 7-11
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Viktor Ivanov
 • Game 4 Race to 5 - Viktor Ivanov
 • Game 4 Race to 7 - Viktor Ivanov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksei Yanshaev
 • Game 4 - Aleksei Yanshaev won 11-7
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 5 Race to 3 - Viktor Ivanov
 • Game 5 Race to 5 - Viktor Ivanov
 • Game 5 Race to 7 - Viktor Ivanov
 • Game 5 Race to 9 - Viktor Ivanov
 • Game 5 - Viktor Ivanov won 5-11
 • Score After Game 5 - 5-11