Pts

1 2 3 4 5
Alexey Yanshaev 11 6 4 11 10
Alexander Gribkov 9 11 11 6 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexander Gribkov
 • Game 1 Race to 5 - Alexey Yanshaev
 • Game 1 Race to 7 - Alexey Yanshaev
 • Game 1 Race to 9 - Alexey Yanshaev
 • Game 1 - Alexey Yanshaev won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Alexander Gribkov
 • Game 2 Race to 5 - Alexander Gribkov
 • Game 2 Race to 7 - Alexander Gribkov
 • Game 2 Race to 9 - Alexander Gribkov
 • Game 2 - Alexander Gribkov won 6-11
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Alexander Gribkov
 • Game 3 Race to 5 - Alexander Gribkov
 • Game 3 Race to 7 - Alexander Gribkov
 • Game 3 Race to 9 - Alexander Gribkov
 • Game 3 - Alexander Gribkov won 4-11
 • Score After Game 3 - 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Alexey Yanshaev
 • Game 4 Race to 5 - Alexey Yanshaev
 • Game 4 Race to 7 - Alexey Yanshaev
 • Game 4 Race to 9 - Alexey Yanshaev
 • Game 4 - Alexey Yanshaev won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Alexander Gribkov
 • Game 5 Race to 5 - Alexander Gribkov
 • Game 5 Race to 7 - Alexander Gribkov
 • Game 5 Race to 9 - Alexey Yanshaev
 • Game 5 - Alexander Gribkov won 10-12
 • Score After Game 5 - 10-12