Alexey Yanshaev

Fixtures

Liga Pro - Dmitry Kolesnikov v Alexey Yanshaev 0-0
Liga Pro 05/26 05:00 - Alexey Yanshaev v Oleg Nikiforov View
Liga Pro 05/26 06:30 - Alexey Yanshaev v Alexander Gribkov View

Results

Liga Pro 05/25 15:30 - Alexey Yanshaev v Oleg Nikiforov 3-2
Liga Pro 05/25 14:30 - Oleg Nikiforov v Alexey Yanshaev 1-3
Liga Pro 05/25 13:30 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov 3-2
Liga Pro 05/25 12:30 - Dmitry Kolesnikov v Alexey Yanshaev 2-3
Liga Pro 05/24 11:00 - Alexey Yanshaev v Dmitry Kolesnikov 3-2
Liga Pro 05/24 10:00 - Alexey Yanshaev v Alexander Gribkov 3-1
Liga Pro 05/24 09:30 - Dmitry Kolesnikov v Alexey Yanshaev 3-2
Liga Pro 05/24 08:00 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov 2-3
Liga Pro 05/23 19:30 - Alexey Yanshaev v Oleg Nikiforov 0-3
Liga Pro 05/23 18:30 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov 3-0
Liga Pro 05/23 17:00 - Alexey Yanshaev v Alexander Gribkov 3-2
Liga Pro 05/23 16:00 - Oleg Nikiforov v Alexey Yanshaev 3-1