Vasil Smyk

Results

Setka Cup 05/24 11:50 - Vasil Smyk v Andrii Obishchenko 0-3
Setka Cup 05/24 09:50 - Andrii Troian v Vasil Smyk 1-3
Setka Cup 05/24 08:50 - Vasil Smyk v Oleh Kasian 1-3
Setka Cup 05/24 07:50 - Oleksandr Leonenko v Vasil Smyk 3-0
Setka Cup 05/24 06:20 - Vasil Smyk v Kostiantyn Klymenko 2-3
Setka Cup 05/19 19:15 - Vasil Smyk v Oleh Pereguda 1-3
Setka Cup 05/19 17:15 - Marat Yakubov v Vasil Smyk 1-3
Setka Cup 05/19 16:15 - Vasil Smyk v Dmytro Khairov 3-0
Setka Cup 05/19 15:15 - Vladyslav Beniumov v Vasil Smyk 2-3
Setka Cup 05/19 13:45 - Vasil Smyk v Stefan Yakimenko 3-1
Setka Cup 05/17 20:20 - Andrii Troian v Vasil Smyk 1-3
Setka Cup 05/17 19:20 - Oleksii Avgustov v Vasil Smyk 3-0

Leagues Played