Mykola Telnoi Nikolay Telnoy

Results

TT Cup Ukraine 05/31 13:35 - Artem Gubenko v Nikolay Telnoy 3-1
TT Cup Ukraine 05/31 11:50 - Nikolay Telnoy v Viktor Didukh 3-0
TT Cup Ukraine 05/31 10:05 - Nikolay Telnoy v Serhii Gogenko 2-3
TT Cup Ukraine 05/31 08:20 - Nikolay Telnoy v Artem Gubenko 1-3
TT Cup Ukraine 05/31 06:35 - Nikolay Telnoy v Ivan May 0-3
TT Cup Ukraine 05/31 04:50 - Nikolay Telnoy v Evgeniy Pismenniy 2-3
TT Cup Ukraine 05/30 14:45 - Mykola Telnoi v Ivan Mai 3-1
TT Cup Ukraine 05/30 12:25 - Nikolay Telnoy v Viktor Didukh 3-2
TT Cup Ukraine 05/30 10:05 - Artem Gubenko v Nikolay Telnoy 0-3
TT Cup Ukraine 05/30 08:55 - Nikolay Telnoy v Evgeniy Pismenniy 3-2
TT Cup Ukraine 05/30 07:45 - Serhii Gogenko v Nikolay Telnoy 1-3
TT Cup Ukraine 05/30 06:00 - Nikolay Telnoy v Ivan May 3-1